Той хто любить паростки кленові, Хто діброви молоді ростить,

Сам достоїн людської любові, Бо живе й працює - для століть!
(М. Рильський)

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПРОЦЕДУР ІЗ ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ ТА ВЗАЄМОДІЇ З МІСЦЕВИМИ ГРОМАДАМИ З ПИТАНЬ ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ВП НУБіП УКРАЇНИ БОЯРСЬКА ЛДС

 ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПРОЦЕДУР ІЗ ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ ТА ВЗАЄМОДІЇ З МІСЦЕВИМИ ГРОМАДАМИ З ПИТАНЬ ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ВП НУБіП УКРАЇНИ «БОЯРСЬКА ЛДС»

 

м. Боярка                                                                                         «____»_______20__ року

 

Цей Порядок визначає порядок проведення консультації з зацікавленими сторонами та взаємодії з місцевими громадами з питань ведення лісового господарства Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Боярської лісової дослідної станції» (далі – ВП НУБіП України «Боярська ЛДС»).

 

1. Визначення термінів

1.1. Для цілей виконання даного Положення, використовуються наступні терміни:

зацікавлені сторони - територіальні громади, громадські організації, наукові й освітні заклади, органи державної влади, юридичні та фізичні особи, фізичні особи-підприємці, які схвильовані використанням лісових ресурсів, організацією та веденням лісового господарства в межах певної адміністративної одиниці та в цілому.

консультації з зацікавленими сторонами – участь зацікавлених сторін у вигляді прямого обміну інформацією, ідеями, думками і порадами для ознайомлення з точкою зору іншої сторони та оптимального подальшого спрямування курсу дій з питань ведення лісового господарства ВП НУБіП України «Боярська ЛДС».

 

2. Форми проведення консультацій з зацікавленими сторонами

2.1. Основними формами консультаційних процедур із зацікавленою громадськістю є:

•      вивчення громадської думки через узагальнення звернень, зауважень та пропозицій, отриманих від громадян, установ, підприємств, організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування;

•      інформування наукових і освітніх закладів, громадських організацій, споживачів продукції, фізичних і юридичних осіб, які мають потенційний інтерес до лісових ресурсів і ведення лісового господарства в ВП НУБіП України «Боярська ЛДС» через цільову розсилку засобами електронного зв’язку (електронна пошта vp_nau_blds@ukr.net) та через розміщення інформації на веб-сайті ВП НУБіП України «Боярська ЛДС».

•      публічні громадські обговорення шляхом проведення круглих столів і зустрічей з зацікавленими сторонами.

•      розміщенні інформації у засобах масової інформації, радію, телебаченні;

•      проведення виступів на засіданнях органів місцевого самоврядування, тощо.

 

3. Питання, щодо ведення лісового господарства, які потребують проведення консультаційних процедур із зацікавленими сторонами і місцевими громадами

3.1.      Питаннями до вирішення, яких мають залучатися зацікавлені особи є:

•      виділення репрезентативних ділянок лісових екосистем;

•      виділення окремих категорій особливо цінних для збереження лісів, визначення та проведення господарських заходів на них;

•      випас громадської худоби в лісах та на землях лісогосподарського призначення;

•      доступ місцевих жителів та малого бізнесу до використання лісових ресурсів;

•      відведення лісосік, а також застосування системи, виду рубок та технологічних процесів лісозаготівель у лісах, які межують з населеними пунктами;

•      інші питання, які безпосередньо впливають на соціальні наслідки господарської діяльності, та питання, при вирішенні яких можливий конфлікт інтересів.

 

4. Порядок проведення консультацій з зацікавленими сторонами

4.1.  Встановлення зацікавлених сторін.

До початку проведення консультацій із зацікавленими сторонами та визначення основних питань до розгляду з діяльності ВП НУБіП України «Боярська ЛДС» визначає коло зацікавлених сторін шляхом:

•   включення до переліку територіальних громад, які входять у зону діяльності Боярської ЛДС;

•   включення до переліку зацікавлених сторін, осіб з якими здійснюється постійна взаємодія з відповідного питання;

•   включення до переліку зацікавлених сторін, осіб за результатом узагальнення отриманих звернень та повідомлень.

Зацікавлені сторони, зазначені у пункту 1.1. та які висловили бажання брати участь у проведенні консультацій, включаються до загального переліку зацікавлених сторін.

4.2. Проведення консультацій з зацікавленими сторонами

Консультаційні процедури з зацікавленими сторонами відбуваються, як правило, у формі публічних громадських обговорень шляхом проведення нарад, зустрічей і круглих столів.

З питань, визначених у пункті 3.1. представники органів місцевого самоврядування запрошуються на наради, зустрічі, які проводяться підприємством.

Проведення зустрічі фіксується протоколом, до якого вносяться зауваження, пропозиції та побажання представників місцевих громад, прийняті рішення.

4.3. Повідомлення зацікавлених сторін про прийняті рішення.

За результатами прийнятих рішень з питань, шо визначені у пункті 3.1., представники зацікавлених сторін, які виявили бажання приймати участь в обговоренні питання, мають бути поінформовані в прийнятний для них спосіб (розміщення інформації на сайті чи письмово).

На письмове прохання зацікавленої сторони їй надається копія протоколу наради/зустрічі/круглого столу.

4.4.      ВП НУБіП України «Боярська ЛДС» має здійснювати консультації із зацікавленими сторонами на постійній і систематичній основі у формі, визначеній у п.2 даного Положення.

4.5. Обговорення питань, щодо порядку проведення консультацій між ВП НУБіП України «Боярська ЛДС» та зацікавленими сторонами ведуться письмово, шляхом листування поштовими засобами зв’язку, або за погодженням сторін направленням листів на електронну адресу, визначену сторонами.

 

5.         Порядок розгляду пропозицій

5.1.      Зацікавлені сторони, можуть пропонувати на розгляд  ВП НУБіП України «Боярська ЛДС» пропозиції з питань передбачених цим Порядком.

5.2.      Пропозиції можуть надаватися шляхом подачі відповідної заяви до Комісії з вирішення спорів з місцевими громадами.

5.3.      Комісія з вирішення спорів з місцевими громадами складається з п’яти осіб (головний лісничий, начальник лісогосподарського відділу, заступник директора з виробництва, заступник директора з наукової роботи, голова профспілкового комітету).

5.4.      Комісія має протягом двох тижнів розглянути скаргу та винести своє рішення.

5.5.      На основі рішення комісії директор ВП НУБіП України «Боярська ЛДС» видає розпорядження щодо вирішення спору.


 

Наша адреса:

08150 Київська обл., Києво-Святошинський район,

м. Боярка, вул. Лісодослідна,12

тел/факс: (04598) 35-149
тел/факс: (04598) 35-461

Ми в соціальних мережах


Всі права захищені © 2013-2021
При копіюванні матеріалу посилання на наш ресурс обов`язковий!
Powered by: OUR-CMS