ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція» - Науковці НДІ лісівництва і декоративного садівництва та ВП НУБіП України «Боярська ЛДС» відзвітували за виконання науково-дослідних робіт

Той хто любить паростки кленові, Хто діброви молоді ростить,

Сам достоїн людської любові, Бо живе й працює - для століть!
(М. Рильський)

Науковці НДІ лісівництва і декоративного садівництва та ВП НУБіП України «Боярська ЛДС» відзвітували за виконання науково-дослідних робіт

  20 червня 2018 року в НДІ лісівництва і декоративного садівництва пройшла перевірка стану виконання науково-дослідних робіт, що фінансуються за рахунок Державного бюджету та ініціативних наукових проектів.

Комісія перевірила стан виконання науково-дослідних робіт НДІ лісівництва та декоративного садівництва і ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція» та дійшла таких висновків:

1. НДІ лісівництва та декоративного садівництва і ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція» здійснюють свою наукову діяльність в рамках пріоритетного напряму розвитку науки і техніки «Раціональне природокористування» у відповідності до пріоритетного тематичного напряму наукових досліджень і науково-технічних розробок «Технології сталого використання, збереження і збагачення біоресурсів та покращення їх якості і безпечності, збереження біорізноманіття».

2. Загалом за держбюджетною тематикою в інституті виконується 3 фундаментальних та 6 прикладних наукових тем, фінансування яких становить 3164,248 тис. грн/рік. Крім цього науковці інституту проводять 22 ініціативних досліджень.
 

Безпосередньо у ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція» виконуються 2 фундаментальні та 1 прикладна наукові теми, фінансування яких становить 1045,200 тис. грн/рік (табл. 1).

Про результати виконання науково-дослідної роботи за темою 110/83-ф «Теоретико-методичні основи оцінювання та сталого використання енергетичного потенціалу деревної біомаси у Поліському регіоні України» прозвітував її керівник – Р. Д. Василишин. Зазначив, що за звітний період на основі опрацьованих у попередніх етапах нормативно-довідкових таблиць для кількісної оцінки енергетичних запасів в компонентах фітомаси дерев та деревостанів у одиницях первинної енергії,  розроблено рекомендації щодо використання нормативно-інформаційного забезпечення для таксаційної оцінки енергоємності компонентів фітомаси деревостанів та енергопродуктивності лісових насаджень. Також підготовлено до друку науково-виробничий довідник «Нормативно-довідкові матеріали для оцінювання енергетичної функції лісів Українського Полісся». За цей час також захищено дві дипломних роботи на напрямом досліджень у межах НДР  та опубліковано тези доповіді «Лісова біоенергетика як складова сталого розвитку Поліського регіону».

Матеріали звіту за посиланням:

http://www.blds.com.ua/naukova/6-rezultati_naukovo-doslidnoi_roboti_11083-f_teoretiko-metodichni_osnovi_ocinyuvannya_ta_stalogo_vikoristannya_energetichnogo_potencialu_derevnoi_biomasi_u_poliskomu_regioni_ukraini_za_i_pivrichchya.html

 

Про результати виконання науково-дослідної роботи за темою №110/105-ф «Розробити наукові основи прогнозу росту основних лісотвірних порід України» за І півріччя прозвітував О. П. Бала. Зазначив, що за звітний період було здійснено детальний аналіз існуючої методики, щодо прогнозування росту деревостанів за основними таксаційними показниками. Встановлено основні недоліки даної методики, які спонукають до розробки нового, принципово іншого підходу, до методики актуалізації таксаційних показників повидільної бази даних, що буде базуватися на розроблених таблицях ходу росту для модальних деревостанів враховуючи при цьому біологічні особливості росту кожного деревного виду. Запропонована методика виключає використання нормативних та базових значень таксаційних показників, які відповідають даним з таблиць ходу росту для оптимальних деревостанів. За звітній період підготовлено до друку 2 статті у збірники наукових праць.

Матеріали звіту за посиланням:

http://www.blds.com.ua/naukova/7-rezultati_naukovo-doslidnoi_roboti_110105 f_rozrobiti_naukovi_osnovi_prognozu_rostu_osnovnih_lisotvirnih_porid_ukraini_za_i_pivrichchya.html

 

 

 

Зібцев С. В. прозвітував про виконання науково-дослідних робіт по темі № 110/9-пр-2018 «Науково-методичне забезпечення створення геопорталу для оцінювання ризику, прогнозування та попередження природних пожеж у Поліссі України». За звітний період узагальнено науково-методичні принципи класифікації супутникових знімків із метою підготовки відповідних тематичних шарів майбутнього геопорталу. Визначено можливості використання результатів тематичної обробки супутникових знімків для прогнозу запасів горючих матеріалів, швидкості поширення та інтенсивності пожеж. У результаті виконаних узагальнень розроблено алгоритми класифікації мультиспектральних супутникових знімків за типами ландшафтів. Під час вивчення досвіду використання геопорталів для управління лісовими пожежами визначено ключові принципи зберігання, узагальнення та надання доступу до інформації. Проаналізовано особливості функціонування програм із управління пожежами, реалізованих за кордоном, зокрема LANDFIRE, підтримку якого забезпечує Лісова Служба США. Це дозволило визначити мінімальний набір тематичних шарів майбутнього геопорталу. Узагальнено сучасний досвід моделювання динаміки пожеж на ландшафтній основі. Проаналізовано існуюче програмне забезпечення для прогнозу поведінки пожеж. Досліджено способи узагальнення роботи прогностичних моделей розвитку пожеж для виявлення ймовірних ризиків та шляхів їхнього зниження в Поліссі України.

Матеріали звіту за посиланням:

http://www.blds.com.ua/naukova/8-rezultati_naukovo-doslidnoi_roboti__1109-pr-2018_naukovo-metodichne_zabezpechennya_stvorennya_geoportalu_dlya_ocinyuvannya_riziku_prognozuvannya_ta_poperedzhennya_prirodnih_pozhezh_u_polissi_ukraini_za_i_pivrichchya.html


21 червня 2018, 18:42

Читайте також:

Живильне середовище – основний чинник успішного культивування ізольованих тканин деревних рослин в умовах in vitro

Результати науково-дослідної роботи № 110/9-пр-2018 «Науково-методичне забезпечення створення геопорталу для оцінювання ризику, прогнозування та попередження природних пожеж у Поліссі України» за І півріччя


 

Наша адреса:

08150 Київська обл., Києво-Святошинський район,

м. Боярка, вул. Лісодослідна,12

тел/факс: (04598) 35-149
тел/факс: (04598) 35-461

Ми в соціальних мережах


Всі права захищені © 2013-2021
При копіюванні матеріалу посилання на наш ресурс обов`язковий!
Powered by: OUR-CMS