ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція» - Результати науково-дослідної роботи № 110/105-ф «Розробити наукові основи прогнозу росту основних лісотвірних порід України» за 2018 рік

Той хто любить паростки кленові, Хто діброви молоді ростить,

Сам достоїн людської любові, Бо живе й працює - для століть!
(М. Рильський)

Результати науково-дослідної роботи № 110/105-ф «Розробити наукові основи прогнозу росту основних лісотвірних порід України» за 2018 рік

 
У 2018 році здійснено аналіз існуючих методичних підходів, щодо прогнозування росту деревостанів за основними таксаційними показниками та методики актуалізації бази даних повидільної таксаційної характеристики лісів, що використовується при практичному лісовпорядкуванні. Встановлено використання двох методик прогнозу росту, одна з яких базується на моделюванні відсотку поточного приросту, інша – використання розроблених таблиць ходу росту для модальних деревостанів. 
Встановлено основні недоліки даних методики, які спонукають до розробки нового, принципово іншого підходу, до методики актуалізації таксаційних показників повидільної бази даних, що буде базуватися на розроблених таблицях ходу росту для модальних деревостанів враховуючи при цьому біологічні особливості росту кожного деревного виду. Здійснено детальний аналіз сформованої бази даних тимчасових пробних площ з дослідженням ходу росту на зрубаних модельних дерев. 
На основі відібраних дослідних даних з використанням ростових функцій були змодельовані криві-гід ходу росту за висотою для дубових, букових, ясеневих та грабових деревостанів з поділом на насіннєве та порослеве походження. Також використані існуючі моделі ходу росту для соснових, ялинових, березових та вільхових деревостанів. На основі отриманих моделей росту побудовані динамічні бонітетні шкали для кожної деревної породи, які враховують особливості їх росту. Здійснено статистичну обробку даних повидільної таксації лісів з розглядом теоретичних передумов, щодо подальшого моделювання росту досліджуваних деревостанів на основі дисперсійного та кластерного аналізів, встановлено групи деревостанів за походженням та складом для яких потрібно розробити нормативи ходу росту. 
Проведено математичне моделювання основних таксаційних показників досліджуваних деревостанів та розроблено таблиці ходу росту для модальних деревостанів для кожної деревної породи, які враховують особливості їх росту в розрізі досліджуваних груп. 
Закладено постійну пробну площу в умовах свіжої діброви в мішаних ясенево-грабових деревостанах Лісостепової правобережної природної зони. Також закладено 9 тимчасових пробних площ у деревостанах Черкаської, Житомирської, Чернігівської та Івано-Франківської областей. Подано до друку 4 статті у збірники наукових праць. 
За результатами досліджень подано до друку 4 статті у збірники наукових праць, що включені до фахових видань України, прийнято участь у написанні колективної монографії, подано заявку на авторське свідоцтво, опубліковано 2 тези доповідей.
12 грудня 2018, 19:53

Читайте також:

Результати науково-дослідної роботи №110/83-ф «Теоретико-методичні основи оцінювання та сталого використання енергетичного потенціалу деревної біомаси у Поліському регіоні України» за 2018 рік

Облік та аналіз результатів досліджень – важлива складова біотехнологічного процесу мікроклонального розмноження деревних рослин


 

Наша адреса:

08150 Київська обл., Києво-Святошинський район,

м. Боярка, вул. Лісодослідна,12

тел/факс: (04598) 35-149
тел/факс: (04598) 35-461

Ми в соціальних мережах


Всі права захищені © 2013-2021
При копіюванні матеріалу посилання на наш ресурс обов`язковий!
Powered by: OUR-CMS