ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція» - Національний університет біоресурсів і природокористування України/ Відокремлений підрозділ «Боярська лісова дослідна станція»

Той хто любить паростки кленові, Хто діброви молоді ростить,

Сам достоїн людської любові, Бо живе й працює - для століть!
(М. Рильський)

Національний університет біоресурсів і природокористування України/ Відокремлений підрозділ «Боярська лісова дослідна станція»Останні  новини

 

Додаток 2
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки впливу
на довкілля та фінансування оцінки впливу

на довкілля

 

(дата офіційного опублікування в Єдиному

реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

не зазначається суб’єктом господарювання)

20209216620

(реєстраційний номер справи про оцінку

впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається

суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Національний університет біоресурсів і природокористування України/

Відокремлений підрозділ «Боярська лісова дослідна станція»,

код ЄДРПОУ 33441250

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкт господарювання

Юридична адреса: 08150, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. Лісодослідна, 12, тел. (04598)3-54-61, e-mail: vp_nau_blds@ukr.net.

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи

Планована діяльність, її характеристика.

Спеціальне використання лісових ресурсів в порядку проведення поступових рубок головного користування.

Технічна альтернатива 1.

Заготівля деревини шляхом звалювання дерев бензомоторними пилами, зрізання гілок, розкряжування на сортименти, трелювання сортиментів за допомогою колісних тракторів з начіпним трелювальним обладнанням до верхнього складу, штабелювання сортиментів, навантажування і вивезення сортиментів вантажними автомобілями з гідроманіпуляторами.

Технічна альтернатива 2.

Заготівля деревини шляхом звалювання дерев бензомоторними пилами, зрізання гілок, трелювання хлистів за допомогою колісних тракторів з начіпним трелювальним обладнанням до верхнього складу, розкряжування хлистів на сортименти, штабелювання сортиментів, навантажування і вивезення сортиментів вантажними автомобілями з гідроманіпуляторами.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Планована діяльність буде здійснюватися в межах Києво-Святошинського, Васильківського, Макарівського районів Київської області на території лісового фонду ВП НУБіП України «Боярська ЛДС» в межах структурних підрозділів – Боярського та Плесецького лісництв

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Спеціальне використання лісових ресурсів буде здійснюється в межах лісових ділянок, виділених для цієї мети на території лісового фонду ВП НУБіП України «Боярська ЛДС» в межах структурних підрозділів (лісництв) – Боярського та Плесецького. Провадження планової діяльності проектується на основі матеріалів лісовпорядкування, розроблених ВО «Укрдержліспроект» під час проведення базового лісовпорядкування 2017-2018 рр, які погоджені Міністерством енергетики та захисту довкілля України від 23.12.2019 р. № 1.9-13.2.3-16129, а також затверджені наказом №170 від 27.12.2019 року Київським обласним та по м. Києву управлінням лісового та мисливського господарства. Матеріали містять детальні повидільні лісівничо-таксаційні характеристики лісового фонду. По кожному лісництву на ревізійний період складені відомості проектованих поступових рубок головного користування, в які внесені виділи (частина виділів) стиглих і перестійних деревостанів, можливих для проведення планованої діяльності.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

У зв’язку з тим, що територія підприємства є визначеною, а кожний лісогосподарський захід запроектований державним лісовпорядним органом ВО «Укрдержліспроект» для конкретної лісової ділянки відповідно до її фактичного стану, територіальна альтернативна 2 не розглядається.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

На сьогоднішній день ВП НУБіП України «Боярська ЛДС» – це сучасне комплексне державне підприємство, що поєднує в собі виробничу, навчальну і наукову діяльність і є головною базою для проведення навчальних та виробничих практик, а також місцем постійних наукових досліджень і активного впровадження у практику досягнень лісівничої науки.

Землі лісового фонду станції є основним полігоном для проведення навчальних практик студентів та впровадження наукових розробок Навчально-наукового інституту лісового та садово-паркового господарства НУБіП України; взірцем зразкового ведення лісового господарства в умовах змін клімату для слухачів курсів підвищення кваліфікації, що проводяться Українським центром підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів лісового господарства; місцем проведення тематичних культурно-просвітницьких конкурсів серед молоді національного та міжнародного значення; базою для проведення спортивно-розважальних та музично-патріотичних заходів; місцем відпочинку та оздоровлення для місцевого населення та жителів м. Києва.

Планова діяльність підприємства носить позитивний соціально-економічний вплив, який полягає в забезпеченні сировиною деревообробної промисловості, забезпеченні населення та закладів соціальної сфери паливною деревиною, поповненні державного та місцевих бюджетів за рахунок податків та зборів (у т.ч. рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів), збереженні існуючих та створенні нових робочих місць під час заготівлі лісопродукції, а в наступному, і зайнятості місцевого населення при залісненні лісових ділянок та догляді за лісовими культурами.

Проведення планованої діяльності у обсягах відображених у Проекті є передумовою нормального функціонування і розвитку для ВП НУБіП України «Боярська ЛДС», що фінансується виключно за кошти від власної господарської діяльності та не отримує бюджетних асигнувань на ведення лісогосподарської діяльності, захист та охорону лісів, проведення протипожежних заходів тощо.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Площа лісового фонду ВП НУБіП України «Боярська ЛДС» складає 17835,0 га, з яких до лісових земель належить 17476,8 га (98,1 %), у т.ч. 16161,5 га (90,8 %) – вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, 12457,3 га (69,8 %) – лісові культури.

Вікова структура вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок наступна: молодняки – 2892,1 га (17,9 %), середньовікові – 8284,4 га (51,3 %), пристигаючі – 3526,9 (21,8 %), стиглі і перестійні – 1458,1 (9,0 %).

Загальний запас деревостанів – 4637,09 тис. м3. Середня зміна запасу на 1 га вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок становить 3,9 м3 на рік.

Обсяг запроектованої ВО «Укрдержліспроект» розрахункової лісосіки в порядку виключно поступових рубок головного користування для ВП НУБіП України «Боярська ЛДС» щорічно становить 22,99 тис. м3 ліквідної деревини, в т.ч. по сосновій госпсекції – 22,19 тис. м3, по твердолистяній (дубова високостовбурна) – 0,80 тис. м3. Запроектована розрахункова лісосіка відповідає принципам безперервного і невиснажливого лісокористування та обчислена фахівцями ВО «Укрдержліспроект» з використанням спеціалізованих комп’ютерних програм, що унеможливлює будь-який вплив людського фактору. Під час проведення лісовпорядкування 2017-2018 рр. збільшено площу лісопаркової частини лісів зелених зон на 2353,9 га, де рубки головного користування не проводяться.

У порівнянні з попереднім ревізійним періодом розрахункова лісосіка зменшена на 21 %. Окрім того, з метою дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів підприємство повністю перейшло на поступову систему рубок.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Заготівля деревини під час проведення поступових рубок головного користування буде здійснюватися з дотриманням принципів безперервного, невиснажливого та раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.

Заготівлю деревини при використанні лісових ресурсів у порядку рубок головного користування проводити лише в стиглих і перестійних деревостанах.

Під час рубок головного користування в першу чергу призначати пошкоджені, ті, що усихають, інші деревостани, що потребують термінової рубки за своїм станом, втрачають приріст деревини, захисні, вуглецедепонуючі та киснепродукуючі функції лісу.

Під час рубок головного користування не дозволяється вирубування та пошкодження: цінних (рідкісних) дерев і чагарників, занесених до Червоної книги України; насінників і плюсових дерев, а також дерев з гніздами рідкісних видів птахів, занесених до Червоної книги України, дуплястих та найстаріших дерев.

Технологічна схема розробки лісосіки має забезпечувати максимальне збереження підросту і дерев, що залишаються.

Обов’язковим є дотримання чинних нормативно-правових вимог, сучасних методичних рекомендацій і вказівок лісокористування та загалом правил діяльності у сфері лісового господарства, охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки.

При складанні карти технологічного процесу розробки лісосік враховувати вимоги Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про рослинний світ» та інші нормативно-правові документи в галузі природокористування.

Під час розробки лісосік (лісозаготівля) враховувати вимоги «Правил рубок головного користування» затверджених наказом ДКЛГУ від 23.12.2009 року №364 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 січня 2010 р. за №85/17380), Постанову КМУ «Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів» затверджену 23.05.2007 року №761, щодо розміщення лісосік, видів та способів поступових рубок, кількості прийомів та їх черговості, допустимих площ хвойних та листяних порід, подальших заходів з відновлення лісів, видачі спеціального дозволу – лісорубного квитка.

Під час розробки лісосік дотримуватись вимог «Правил пожежної безпеки в лісах України» затверджених наказом ДКЛГУ від 27.12.2004 №278 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 березня 2005 року за №328/10608), щодо місць спалювання порубкових решток, влаштування мінералізованих смуг тощо.

Дотримуватись Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою КМУ від 26.10.2016 року №756, щодо збереження біорізноманіття, розробки в першу чергу пошкоджених та всихаючих насаджень.

Під час розробки дотримуватись «Правил охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості» затверджених наказом ДКЛГУ від 13.07.2005 року №119 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 вересня 2005 р. за №1084/11364), щодо безпечного перебування працівників на лісосіках, наявності засобів індивідуального захисту, справних машин та механізмів тощо.

З метою збереження ґрунтів, їх водно-фізичних властивостей, запобігання ерозійним процесам на зрубах під час заготівлі деревини застосовувати технології, машини і механізми, що забезпечують найменше пошкодження ґрунтів.

При підборі ділянок, запроектованих під проведення поступових рубок головного користування враховувати попередньо виявлені місця популяції видів флори і фауни Червоної книги України та інших охоронних списків.

Проведення планованої діяльності на виділених об’єктах смарагдової мережі не дозволяється.

щодо технічної альтернативи 2

аналогічно до технічної альтернативи 1

щодо територіальної альтернативи 1

Плановану діяльність проводити в межах відведених лісосік та поза межами прибережних захисних смуг водних об’єктів.

Навколо пралісових пам’яток природи установлюються охоронні зони, в яких забороняються будь-які суцільні, у тому числі санітарні, а також поступові рубки.

Заборонити здійснення рубок навколо місць гніздування хижих птахів, занесених до Червоної книги України (радіусом 500 метрів), та чорного лелеки (радіусом 1000 метрів), токовищ глухарів, тетеруків (радіусом 300 метрів).

Вживати заходів щодо недопущення впродовж доби перевищень рівнів шуму, встановлених санітарними нормами.

щодо територіальної альтернативи 2

У зв’язку з тим, що територія підприємства є визначеною, а кожний лісогосподарський захід запроектований державним лісовпорядним органом ВО «Укрдержліспроект» для конкретної лісової ділянки відповідно до її фактичного стану, територіальна альтернатива 2 не розглядається.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

на кожну лісосіку до початку її розробки необхідно скласти карту технологічного процесу розробки лісосіки (технологічну карту), яка з урахуванням конкретних умов буде відображати лісівничі, екологічні, організаційні та інші вимоги до виконання робіт;

технологічна карта буде містити: схему розробки лісосіки; перелік підготовчих робіт; задіяні виробничі об’єкти; устаткування; дороги, волоки, способи проведення лісозаготівельних операцій (звалювання дерев, обрізання сучків, трелювання, кряжування, сортування, штабелювання, навантаження деревини, очищення місць рубок); відомості про наявність фаутних і дуплистих дерев, які планується зберегти; розташування неексплуатаційних ділянок, включаючи об’єкти біорізноманіття; підготовка території відповідно до вимог пожежної безпеки тощо.

щодо технічної альтернативи 2

аналогічно до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1

заборона на прокладання трелювальних волоків на відстані ближче ніж 20 метрів від постійних водотоків, у місцях витоків річок та навколо них;

вживати заходів щодо недопущення впродовж доби перевищень рівнів шуму, встановлених санітарними нормами.

щодо територіальної альтернативи 2

У зв'язку з тим, що територія підприємства є визначеною, а кожний конкретний лісогосподарський захід запроектований державним лісовпорядним органом ВО «Укрдержліспроект» для конкретної лісової ділянки відповідно до її фактичного стану територіальна альтернатива 2 не розглядається.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

-       клімат і мікроклімат – планована діяльність може впливати на місцевий клімат через зменшення обсягу евапотранспірації. Вплив буде короткочасним, оскільки фактично будуть відсутні суцільні зруби, а на місцях проведення заходів будуть вчасно проведені роботи зі сприяння природному поновленню та, у разі необхідності, заходи з лісовідновлення;

-       атмосферне повітря – викиди від техніки та механізмів на лісозаготівлі та вивезенні лісопродукції;

-       водні ресурси – вплив мінімальний при умові дотримання організаційно технічних показників планованої діяльності;

-       ґрунти та земельні ресурси – незначне пошкодження верхнього шару ґрунту під час трелювання та вивезення деревини;

-       геологічне середовище – зміна природного стану геологічного середовища не відбуватиметься;

-       рослинний та тваринний світ – джерела підвищеного шуму під час проведення лісозаготівельних робіт можуть спричинити незначний вплив (фактор тривоги) на середовище перебування, умови розмноження і шляхи міграції тварин. Внаслідок здійснення планованої діяльності прогнозується незначний вплив на просторове, видове, популяційне та ценотичне різноманіття рослинного світу;

-       природно-заповідний фонд – планована діяльність на території природно-заповідного фонду не передбачається.

-       навколишнє соціальне середовище – створення нових робочих місць, надходження податків та зборів до бюджетів різних рівнів; місце проведення навчальних практик студентів та наукових досліджень НУБіП України;

-       навколишнє техногенне середовище – поскільки технологія розробки буде дотримана та вжиті всі необхідні заходи безпеки, вплив буде в межах вимог чинного законодавства;

-       архітектурна, археологічна та культурна спадщина − планована діяльність на територіях та об’єктах архітектурної, археологічної та культурної спадщини не передбачається;

-       поводження з відходами – зберігання відходів здійснюється у відповідності з санітарними нормами та технікою безпеки. Відходи, які утворяться під час проведення планованої діяльності, будуть передані відповідно до укладених договорів та вимог екологічної безпеки спеціалізованим організаціям для утилізації.

щодо технічної альтернативи 2

аналогічно до технічної альтернативи 1

щодо територіальної альтернативи 1.

Планована діяльність передбачає дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних, містобудівних та територіальних обмежень згідно чинного законодавства України.

щодо територіальної альтернативи 2

У зв'язку з тим, що територія підприємства є визначеною, а кожний конкретний лісогосподарський захід запроектований державним лісовпорядним органом ВО «Укрдержліспроект» для конкретної лісової ділянки відповідно до її фактичного стану територіальна альтернатива 2 не розглядається.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

Планована діяльність ВП НУБіП України «Боярська ЛДС» належить до першої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, відповідно до п. 21 частини 2 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» – усі суцільні та поступові рубки головного користування та суцільні санітарні рубки на площі понад 1 гектар; усі суцільні санітарні рубки на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля від планованої діяльності ВП НУБіП України «Боярська ЛДС» немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

У відповідності до ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля − це процедура, що передбачає:

-       підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

-       проведення громадського обговорення планованої діяльності;

-       аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

-       надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

-       врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності будуть:

-       розрахункова лісосіка, яка затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства відповідно до вимог Лісового кодексу України;

-       спеціальний дозвіл на використання лісових ресурсів – лісорубний квиток, що видається територіальним органом виконавчої влади з питань лісового господарства, власниками лісів або постійними лісокористувачами відповідно до вимог Лісового кодексу України.

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”, орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України; Відділ оцінки впливу на довкілля; поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35; тел. (044)206-31-40; (044) 206-31-50; е-mail: OVD@menr.gov.ua; контактна особа – Тіщенкова Марина Олегівна.

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

22 вересня 2020, 09:33

Читайте також:

Студенти-першокурсники ННІ лісового і садово-паркового господарства отримали екзаменаційні книжки і студентські квитки!

21 вересня – Міжнародний день миру


 

Наша адреса:

08150 Київська обл., Києво-Святошинський район,

м. Боярка, вул. Лісодослідна,12

тел/факс: (04598) 35-149
тел/факс: (04598) 35-461

Ми в соціальних мережах


Всі права захищені © 2013-2021
При копіюванні матеріалу посилання на наш ресурс обов`язковий!
Powered by: OUR-CMS